arrow_upward arrow_upward

Şirket Kuruluşu Sonrası Ödenecek Vergileri ve Diğer Giderler

şirket kuruluşu sonrası ödenecek vergileri ve diğer giderler
Şirket Kuruluşu Sonrası Ödenecek Vergileri ve Diğer Giderler

Şirketinizi kurduktan sonra size bazı harcamalar beklemektedir. Bu harcama kalemleri iş hacminize göre değişiklikler göstermektedir ama şirketinizin kar etmeye başlayana kadar ödemeniz gereken kalemler hakkında bilginiz olması ve bu konuda hazırlıklı olmanız açsından minimum tutarlar ve ödeme süreleri hakkında bilginiz olması için bunları sizinle paylaşıyorum.

Vergi Ödemeleri

 • KDV – Katma Değer Vergisi

Anonim şirket ve Limited Şirket için bu vergi istisnai durumlar dışında aylık olarak hesaplanan ve ödenen bir vergidir. Ocak ayına ait işlemlerinize ait vergiyi şubat ayının 26.günü ödemeniz gerekmektedir. Vergi ödemeniz bulunmaması durumunda 38,80 TL damga vergisi ödemeniz olacaktır.

İlgili ayı takip eden ayın 26. günü ödenir.

 • Stopaj / Muhtasar Vergisi

Bu vergi istisnai durumlar dışında 3 aylık olarak hesaplanan ve ödenen bir vergidir. Ocak-Şubat-Mart ayına ait işlemlerinize ait vergiyi Nisan ayının 26. Günü ödemeniz gerekmektedir.

 1. Kira Stopajı: İşyeri sahibinizin sermaye ve şahıs şirketi olmaması durumunda işyeri sahibine ödediğiniz kiranın ¼’ünü (net kiradan bürüt kiraya) stopaj vergisi olarak devlete ödemeniz gerekmektedir.  Örnek mal sahibinize 1.000 TL kira ödüyorsanız 1.000 / 4 = 250,00 TL aylık kira stopajınız olacaktır.
 2. Serbest Meslek Stopajı (Mali Müşavir, Avukat Vb.): Bu harcamalarınız için de %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekecek. Aylık KDV dahil 980,00 TL ödeme yaptığınız bir serbest meslek mensubu için 200,00 TL stopaj vergisi ödemeniz gerekecektir.
 3. Personel Ücret Stopaj Vergisi: Sigortalı bir personel çalıştırmanız durumunda personelinize ödeyeceğiniz ücretin gelir vergisi dilimlerine göre kesinti yaptığınız bölümünü asgari geçim indirimi düştükten sonra devlete ödemeniz gerekmektedir.
 • Ocak, Şubat ve Mart: 26 Nisan’da Ödenir
 • Nisan, Mayıs ve Haziran: 26 Temmuz’da Ödenir
 • Temmuz, Ağustos ve Eylül: 26 Ekim’de Ödenir
 • Ekim, Kasım ve Aralık: 26 Ocak’ta Ödenir.
 • Geçici Vergi

Bu vergi 3 aylık dönemlerde şirketinizin kar elde etmesi durumunda ödenmesi gereken vergidir.  Kar elde edilmemesi durumunda sadece damga vergisi (60,60 TL) ödenir. Kar elde edilmesi dumurunda %22 kurumlar vergisi hesaplanır.

 • Ocak, Şubat ve Mart: 17 Mayıs’ta Ödenir
 • Nisan, Mayıs ve Haziran: 17 Ağustos’ta Ödenir
 • Temmuz, Ağustos ve Eylül: 17 Kasım’da Ödenir
 • Ekim, Kasım ve Aralık: 17 Şubat’ta Ödenir
 • Yıllık Kurumlar Vergisi

Yıllık kar ve zarar durumunuza göre hesaplanır ve izleyen yılın 30 Nisan tarihinde ödenir.

2018 yılı Kurumlar Vergisi 30 Nisan 2019 tarihinde ödenecektir.

Sigorta Ödemeleri

 • Personel Sigorta Primi

Prim personelinize ödediğiniz maaş üzerinden hesaplanır ve aylık olarak takip edin ayın son günü ödenir.

 • BAĞ-KUR Primi

Aylık olarak ödenir.

Diğer Ödemeler

 • Yıllık Defter Açılış ve Kapanış Tasdikleri

Aralık ayında gelecek yılın defter açılış tasdikleri yapılır, Geçmiş yılın defterleri ise haziran ayında kapanış tasdiki yapılır.

2018 defterleri 2017 aralık ayında yapıldı, 2019 haziran ayında kapanışları yapılacaktır.

 • Ticaret Odası Aidatları

Aidat tutarı yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir.

 • Belediye Vergileri

Bağlı bulunduğunuz belediye ödenmesi gereken ilan reklam ve çevre temizlik vergisi bulunmaktadır.

 • Mali Müşavir Ücreti

Aylık olarak sözleşme tutarı üzerinden ödenir. Genel olarak şirketlerin standart ödemelerini sıralamaya çalıştık. Şirketinizin bulunduğu sektör yaptığı işler ve istisnai durumlarda yukarıda ki kalemlere yeni kalemler eklenebilmektedir.  Anonim şirket ve Limited Şirket  İstanbul ücret tarifesi için tıklayınız.

a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797