arrow_upward arrow_upward

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

yabancı ortaklı şirket kuruluşu ve gerekli i̇zinler
Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu ve Gerekli İzinler

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu : Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket kuruluşunda Türk vatandaşlarına verilen haklar ve hisse alımı, yabancı ülke vatandaşları için de aynen geçerli olmaktadır.

Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda en önemli detay ortaklar için çalışma izninin alınmasıdır. Yabancı ortaklar için çalışma izni zorunlu olmaktadır, bu nedenle şirket kuruluşu aşamasında ve sonrasında bazı önemli adımlar atılmalıdır.

Diğer Dillerde Konu Hakkında Bilgiler:

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu ve Çalışma İzni

Yabancı ortaklarla şirket kurarken, yabancı ortaklar ve şirketin yabancı yöneticileri için çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Şirket çalışma izni almak için aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

Yeni kanunlara göre, anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmemesi ve limited şirketlerin yabancı ortaklarının bu şirketlerde yetki sahibi olmaması durumunda çalışma izni şartı ortadan kaldırılmıştır.

Yabancılar, Türkiye’de % 100 hissedar olarak bir şirket kurabilir veya devralabilir yada % 40’tan az olmamak kaydıyla (çalışma izni için), herhangi bir şirketin ortağı olabilirler.

Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satış tutarının en az 800.000 TL olması yada son yılın ihracat miktarının en az 250.000 Dolar olması gerekmektedir.

Çalışma izni talep eden şirkette, her yabancı ortak için en az 5 (beş) Türk Vatandaşının çalıştırılması zorunludur. Çalışma izni isteyen yabancı şirket ortakları için, çalışma izninin 1. yılının son altı ayında beş Türk çalışan olması şartı aranmaktadır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni isteniyorsa, çalışma iznini alan ilk yabancı çalışandan sonra her yabancı için 5 (beş) Türk Vatandaşının istihadam edilmesi gerekmektedir.

Şirketin kuruluş aşamasında yabancı ortaklar için çalışma izni gerekli değildir ve daha sonra başvuru yapılabilmektedir.

Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler ve Masraflar

 • Başvuru mektubu
 • Ticaret Odasından alınan Faaliyet Belgesi
 • Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış bir önceki yıla ait Bilanço Tablosu
 • Şirket’in en son fon ve ortaklık yapısını gösteren Ticari Sicil Gazetesi
 • Vekaletname
 • Oturma izni (en az 6 ay geçerlidir)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport fotokopisi
 • Türkçe noter tasdikli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet Pasaport fotoğrafı
 • Şirketin Sosyal Güvenlik numarası
 • Yabancı ortağın telefon numarası
 • Yabancı ortağın medeni durumu
 • Yabancı ortağın yurt dışında ki ikametgah adresi
 • Yabancı ortağın yurt içinde ki ikametgah adresi

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu konusunda normal şirket kuruluşu evraklarının yanı sıra bazı özel belgeler ve bilgiler gerekmektedir. Bunlar dışında yerli ortaklı şirket kuruluşu ile aynı belgeler hazırlanacak ve aynı süreç takip edilecektir.

Yabancı ortak gerçek kişi ise;

 1. Ortağın Türkçeye çevrilmiş pasaportunun noter tasdikli kopyası
 2. Ortağın vesikalık fotoğrafı
 3. Ortağın Vergi numarası
 4. Ortağın oturma izni (varsa)
 5. Kira sözleşmesi
 6. Vekaletname

Yabancı ortak tüzel kişi ise;

 1. Şirketin Türkiye’de şirket kuruluşuna ortak olabilmesi için alacağı genel kurul kararı
 2. Tüzel kişi müdür atanacaksa bunun için müdür atama kararı
 3. Şirketin Ticaret Sicil Belgesi
 4. Şirketin yetki yazısı

Şirket ortaklarının Türkiye’de herhangi bir bankada daha önce hesap açtırmış olmaları işlemleri hızlandıracaktır. Eğer hesap açılmadıysa daha önce şirketi kuruluşu için öncelikle  pasaport ile bankaya başvurup hesap açılması konusunda bir sorunun olup olmadığı araştırılmalı. Bu konu Arap ülkelerinin vatandaşları için önem taşımaktadır.

Şirket kuruluş evrakları hazır olduktan sonra ortalama bir hafta sürmektedir ve ortalama maliyeti ortak sayısı, sermaye tutarı, müdür sayısı ve kira tutarına göre değişmektedir. Kuruluş belgelerinin hazırlanması aşamasında istenen evrakların noter ve tercüme masrafları hariç şirket kuruluş maliyeti ortalama 3.500,00 TL olmaktadır.

Şirketimiz yabancı ortaklı limited şirket şirket kuruluşu  ( LLC Limited Liability Company ) ve yabancı ortaklı  anonim şirket kuruluşu ( JSC Joint Stock Company ) konusunda uzman personelleri ile ve Türkçe, Arapça, Fransızca, Farsça ve Rusça dillerinde destek sağlamaktadır.

Yabancı Ortaklı Şirketlere Ait Bilgiler

yabancı ortaklı şirket kuruluşu

Yabancı Ortaklı Şirketlere Ait Bilgiler

Türkiye’de 2018 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 12.376’dır.

 • Türkiye’de 2018 yılı sonu ayı itibari toplam 77.000  yabancı ortaklı şirket bulunmaktadır.
 • Kurulan şirketlerin  %75’i Limited , %25’i Anonim Şirkettir.
 • Yılda ortalama 12.000 yeni yabancı ortaklı şirket kurulmaktadır.
 • En çok yabancı ortaklı şirket kurulan şehirler;
  • İstanbul Yabancı Ortaklı Şirket : 7.567
  • Mersin Yabancı Ortaklı Şirket : 593
  • Gaziantep Yabancı Ortaklı Şirket : 534
  • Hatay Yabancı Ortaklı Şirket : 525
  • Bursa Yabancı Ortaklı Şirket : 498
  • Antalya Yabancı Ortaklı Şirket : 464
  • Ankara Yabancı Ortaklı Şirket : 420
 • En çok yabancı ortaklı şirket kuruluşu yapan ülkeler ( Genel Toplam) ;
  • Almanya 6650
  • Suriye 4823
  • İran 4025
  • İngiltere 2930
  • Hollanda 2620
  • Rusya 1984
  • Azerbaycan 1877
  • Irak 1867
  • Amerika 1667
  • Fransa 1390
  • İtalya 1336
  • Avusturya 847
  • Çin 785
  • Belçika 567
  • Kazakistan 526
  • BAE 408

Yabancı ortaklı şirket kurmak hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Establishing a Business in Turkey

Unternehmensgründung In Der Türkei

Créer Une Entreprise En Turquie

Открытие компании в Турции

 إقامة شركة في تركيا  

a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797