arrow_upward arrow_upward

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları 2021

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları yapacağınız iş, ortak sayınız, müdür sayısı, sermaye tutarınız ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir. Maliyet tablosu İstanbul için örnek hazırlanmıştır. Diğer şehirlerde sadece Ticaret odası masrafları ve mali müşavirlik ücretleri değişkenlik göstermektedir.

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları için 2021 yılı hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Önemli Not: Şirket kuruluş maliyeti bilgisi İstanbul Limited Şirket Kuruluşu için hazırlanmıştır. Diğer şehirlerde maliyetler değişmektedir. Lütfen şehrinize ait maliyeti öğrenmek için teklif isteyiniz.

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları; Noter Masrafları, Vergi Dairesi Masrafları, Rekabet Kurulu masrafları bütün şehirlerde aynıdır. Ticaret odası kayıt ücreti ve mali müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermektedir.

Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve kuruluş sırasında karşılaşacağınız bütün gider kalemlerini içermektedir. 

Şirketinize özel ayrıntılı bir maliyet analizini alabilmek için sağ taraftaki formu doldurarak bize talebinizi iletebilirsiniz. >>>

 • Örnek Veriler:
  • Ortak Sayısı : 1
  • Müdür Sayısı: 1
  • Sermaye Tutarı : 10.000 TL
  • Kira Tutarı: 1.000 TL ( Brüt )
  • Sektör: Toptan Tekstil Satışı
 • Noter Masrafları: 680,00 TL
  • Kuruluş Vekaleti 1 Adet: 200,00 TL
  • İmza Sirküleri Her Müdür için 2 Adet:  229,00 TL
  • Şirket Kuruluşu Sonrası Mali Müşavir Vekaleti: 251,00 TL
 • Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
  • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
  • Sanal Ofis Kira Damga Vergisi: 1.000 x 12 = 12.000 x 9,48/1000 = 113,76 TL
  • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL
 • Ticaret Odası; 1.250,00 TL ( İstanbul )
  • Sicil Kayıt, Rekabet Kurulu, Ana Sözleşme Onayı, İmza Beyannamesi, Resmi Defterlerin Onayı; 1.250,00 TL
 • Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 788,00 TL 

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları 2021 Toplam: 2.740,68 TL
 (13.01.2021 Güncelleme – İstanbul )

 • NOT:
  • Limited Şirketler için kuruluş öncesi sermaye blokesi kaldırılmıştır.
  • Fazladan her bir ortak için ortalama 200,00 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 350,00 TL gider ekleyiniz.
  • Yabancı ortaklı şirket kuruluşu mali müşavirlik ücreti alt limiti : 2.205,00 TL
  • Toplam tutarda ana sözleşme kelime sayısına göre değişmeler olabilir. ( Ana Sözleşme ortalama 1.600 Kelime üzerinden Hesaplanmıştır)

Limited Şirket Kuruluşu Masrafları ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

limited şirket kuruluşu masrafları 2020
Limited Şirket Kuruluşu Masrafları 2020

Şirket Kuruluşu Sonrası Ödenecek Vergileri ve Diğer Giderler

Şirketinizi kurduktan sonra size bazı harcamalar beklemektedir. Bu harcama kalemleri iş hacminize göre değişiklikler göstermektedir ama şirketinizin kar etmeye başlayana kadar ödemeniz gereken kalemler hakkında bilginiz olması ve bu konuda hazırlıklı olmanız açsından minimum tutarlar ve ödeme süreleri hakkında bilginiz olması için bunları sizinle paylaşıyorum.

KDV – Katma Değer Vergisi

Limited şirket için bu vergi istisnai durumlar dışında aylık olarak hesaplanan ve ödenen bir vergidir. Ocak ayına ait işlemlerinize ait vergiyi şubat ayının 26.günü ödemeniz gerekmektedir. Vergi ödemeniz bulunmaması durumunda 64,10 TL damga vergisi ödemeniz olacaktır.
İlgili ayı takip eden ayın 26. günü ödenir.

Stopaj / Muhtasar Vergisi

Bu vergi istisnai durumlar dışında 3 aylık olarak hesaplanan ve ödenen bir vergidir. Ocak-Şubat-Mart ayına ait işlemlerinize ait vergiyi Nisan ayının 26. Günü ödemeniz gerekmektedir.

1- Kira Stopajı: İşyeri sahibinizin sermaye ve şahıs şirketi olmaması durumunda işyeri sahibine ödediğiniz kiranın ¼’ünü (net kiradan bürüt kiraya) stopaj vergisi olarak devlete ödemeniz gerekmektedir.  Örnek mal sahibinize 1.000 TL kira ödüyorsanız 1.000 / 4 = 250,00 TL aylık kira stopajınız olacaktır. Son güncelleme ile kira stopaj oranı %10!a düşürülmüştür.

2- Serbest Meslek Stopajı (Mali Müşavir, Avukat Vb.): Bu harcamalarınız için de %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekecek. Aylık KDV dahil 980,00 TL ödeme yaptığınız bir serbest meslek mensubu için 200,00 TL stopaj vergisi ödemeniz gerekecektir.

3- Personel Ücret Stopaj Vergisi: Sigortalı bir personel çalıştırmanız durumunda personelinize ödeyeceğiniz ücretin gelir vergisi dilimlerine göre kesinti yaptığınız bölümünü asgari geçim indirimi düştükten sonra devlete ödemeniz gerekmektedir.

– Ocak, Şubat ve Mart: 26 Nisan’da Ödenir
– Nisan, Mayıs ve Haziran: 26 Temmuz’da Ödenir
– Temmuz, Ağustos ve Eylül: 26 Ekim’de Ödenir
– Ekim, Kasım ve Aralık: 26 Ocak’ta Ödenir

Geçici Vergi

Bu vergi 3 aylık dönemlerde şirketinizin kar elde etmesi durumunda ödenmesi gereken vergidir.  Kar elde edilmemesi durumunda sadece damga vergisi (99,90 TL) ödenir. Kar elde edilmesi durumunda %22 kurumlar vergisi hesaplanır.

– Ocak, Şubat ve Mart: 17 Mayıs’ta Ödenir
– Nisan, Mayıs ve Haziran: 17 Ağustos’ta Ödenir
– Temmuz, Ağustos ve Eylül: 17 Kasım’da Ödenir
– Ekim, Kasım ve Aralık: 17 Şubat’ta Ödenir

Yıllık Kurumlar Vergisi
Yıllık kar ve zarar durumunuza göre hesaplanır ve izleyen yılın 30 Nisan tarihinde ödenir.

2020 yılı Kurumlar Vergisi 30 Nisan 2021 tarihinde ödenecektir.

Personel Sigorta Primi; Prim personelinize ödediğiniz maaş üzerinden hesaplanır ve aylık olarak takip edin ayın son günü ödenir.
BAĞ-KUR Primi; Aylık olarak ödenir.

Yıllık Defter Açılış ve Kapanış Tasdikleri
Aralık ayında gelecek yılın defter açılış tasdikleri yapılır, Geçmiş yılın defterleri ise haziran ayında kapanış tasdiki yapılır.
2021 defterleri 2020 aralık ayında yapıldı, 2021 haziran ayında kapanışları yapılacaktır.

Ticaret Odası Aidatları
Aidat tutarı yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Belediye Vergileri
Bağlı bulunduğunuz belediye ödenmesi gereken ilan reklam ve çevre temizlik vergisi bulunmaktadır.

Mali Müşavir Ücreti
Aylık olarak sözleşme tutarı üzerinden ödenir. Genel olarak şirketlerin standart ödemelerini sıralamaya çalıştık. Şirketinizin bulunduğu sektör yaptığı işler ve istisnai durumlarda yukarıda ki kalemlere yeni kalemler eklenebilmektedir. Limited Şirket İstanbul ücret tarifesi için tıklayınız.

Limited şirket kurmak hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

a

Elevate what you can expect from your business and create your site with Ideahub today.

aa

Contact us
Lorem ipsum dolor sit ideahub@elated.com +399/ 625 36 3695
Potsdamer Platz 9797