Unternehmensgründung İn Der Türkei: In der Türkei gibt es keine formalen Beschränkungen für die Gründung von Unternehmen durch ausländische Partner. Der Erwerb der Rechte und Anteile, die türkischen Staatsbürgern bei der Gründung der Gesellschaft gewährt werden, gilt auch für ausländische Staatsbürger. Das wichtigste Detail bei der Gründung eines ausländischen Partnerunternehmens ist die Erteilung einer Arbeitserlaubnis.. devamı →

Şirket kurmak halk arasında vergi mükellefi olmak anlamında kullanılmamaktadır. Makalemizde ” Şirket Nasıl Kurulur? ” sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağız. Ama konuya hukuksal açıdan yaklaştığımızda iş kurmak isteyen yatırımcılar için vergi mükellefi olmak ve yapacakları işe göre vergi mükellefiyeti türünün doğru seçilmesi gerekmektedir. Ülkemizde şirket denildiğinde genelde akla gelen ve yatırımcıların en çok tercih ettiği şirket kuruluş türleri Limited.. devamı →

Set Up Company In Turkey; There are no official restrictions for setting up company in Turkey by foreign partners. The rights granted to Turkish citizens in the establishment of the company and the purchase of shares are valid for the citizens of foreign countries as well. The most important detail about the company with foreign partners is obtaining  working.. devamı →

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu : Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket kuruluşunda Türk vatandaşlarına verilen haklar ve hisse alımı, yabancı ülke vatandaşları için de aynen geçerli olmaktadır. Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda en önemli detay ortaklar için çalışma izninin alınmasıdır. Yabancı ortaklar için çalışma izni zorunlu olmaktadır, bu nedenle.. devamı →